De focus van innovatie ligt op het verbeteren van capaciteiten als basis voor bedrijfsgroei. Dus als u een nieuwe strategie heeft, zowel om de organisatie concurrerender te maken, als om uw bedrijf de concurrentie voor te blijven (en meer goederen en diensten aan hen te verkopen), heeft u – en daarvoor heeft u een vraag .

Maar wat als de organisatie achter dezelfde portemonnee aan zit sinds de laatste "veranderstrategie voor innovatie". Het kan over innovatie gaan en trouwens, als je het niet over innovatie hebt, denk je niet op de juiste manier. "

Het verschil met deze "omschakeling", met deze heroriëntatie, is vaak het verschil tussen een bedrijf dat "innovatiedoorbraken" doormaakt en slechts "innovatieroutines".

Management consultants zijn speciaal bereid om u in zo'n situatie te adviseren. Een focus op het veranderen van strategie en innovatie in uw bedrijf en het optimaliseren van de organisatieprestaties, is ons visitekaartje om dat te doen.

Consultants denken soms dat ze het innovatieprobleem hebben opgelost. Eigenlijk hebben ze alleen bezwaar tegen bewezen methodieken en een duidelijke strategie. We raden altijd aan om als algemene criteria van het innovatieproces altijd de volgende criteria te erkennen:

(1) Identificatie van de bedrijfscultuur(2) Bedrijfsidentiteit en merkopbouw(3) ontwikkeling van uitvinders voor groei (4) onderscheidingen en erkenning(5) nieuwe en verbeterde producten(6) verbeterde distributiekanalen(7) nieuwe productinnovatie(8) nieuw diensten(9) winstgevende partnerschappen(10) klantenbindingsprogramma's(11) bedrijfsbureau(12) bedrijfsmarketing(13) bedrijfsontwikkeling(14) distributiekanaal(15) zakelijke dienstverlening(16) bedrijfsontwikkeling(17), visuele en audio-innovatie (24) flexibiliteit(25) Goede bladmedia(26) verwachting(27) loyaliteitsprogramma's voor klanten (28) bedrijfsontwikkeling(29) flexibiliteit(30) netwerkontwikkeling(31) zakencentra(32) zakelijke dienstverlening

Merk op dat u al zicht zou moeten hebben op niet alleen de bovenstaande maatregelen, maar ook op de andere bovengenoemde maatregelen "in hightech(tech)bedrijven is de maatregel met de hoogste gepubliceerde frequentie bereidheid om te veranderen" (Kahnde, 1996). Nadat we onze strategie hebben gevolgd, in verschillende aspecten van bedrijfsprestaties, zoals nieuwe geldgeneratie, nieuwe materiaalassimilatie, nieuwe procesbewaking, enz., adviseren we hen ook over de noodzakelijke training, die het verschil tussen conventionele marketing en innovatie laat zien. Het kan een impact hebben op het marktaandeel.

Telkens als er een nieuw inzicht is ontstaan,

a) het moet wendbaar zijn en onmiddellijk voorstellen identificeren om het te verbeteren.

b) het moet een nieuw (wat winst betekent) marktsegment creëren.

c) het moet in staat zijn om u nieuwe diensten/producten aan te bieden.

d) het moet kunnen profiteren van de socialisatie van het nieuwe productconcept.

leugenachtige opvattingen over het bedrijfsmodel en de marketingstrategie op het spel staan, menen wij dat er wordt gezegd dat veel innovaties in het bedrijfsleven/bedrijven de afgelopen 20 jaar zijn mislukt "omdat:

a) de nieuwe manier van doen staat in schril contrast met de traditionele succesvolle.

b) veel innovatieve producten konden niet concurreren met de bestaande producten (wanneer de toekomstige kenmerken precies hetzelfde zijn) op de markt.

c) de levering van een nieuwe dienst/product wordt gezien als het einde ervan.

d) innovatie is een kostbaar proces.

e) nieuwe (groei)taken worden toegewezen aan een inferieur, secundair team, dat op korte termijn mogelijk een goede aanstelling moet krijgen.

e) fuk omringt alle innovatieactiviteiten in het bedrijf met duur personeel (d.w.z. IT-intellectuelen, chemische ingenieurs, CFO's).