Wat is de rol van een Eerste Hulp? De Eerste Hulpverlener moet de zaak van het lichaamsletsel dat hem wordt toegebracht goed voor ogen houden. Hij moet het verlies van een vitaal leven voorkomen. De eerstehulpverlener hoeft niet lichamelijk fit te zijn. Hij moet echter mentaal sterk zijn en ervoor zorgen dat hij nergens bang voor is. Een Eerste Hulpverlener is voorgeschreven met gedetailleerde kennis van de verwondingen en de gevolgen daarvan. Daarom wordt een BHV'er belast met de taak om voor alle werknemers op een werkplek een EHBO-doos bij te houden. De EHBO-er zal verantwoordelijk zijn voor het samenstellen, toedienen en controleren van de eerstehulpvoorzieningen.

– De EHBO-er moet fysiek en mentaal fit zijn om het juiste niveau van eerste hulp te kunnen verlenen. De EHBO'er moet de situatie van het slachtoffer kunnen inschatten. Daarom moet hij de regels van de reanimatie kennen en deze indien nodig onmiddellijk kunnen toedienen.

– De eerste hulpverlener moet onmiddellijk vaststellen om welke slachtoffers het gaat en hun namen, hun respectieve leeftijden en alle verdere relevante informatie aan het personeel meedelen. De eerste hulpverlener moet vervolgens de eerste hulp verlenen volgens de regels van de eerste hulp.

– De eerste hulpverlener moet zich onmiddellijk ontfermen over het slachtoffer dat bewusteloos is. In dat geval moet hij hem voorzichtig optillen tot een positie waarin hij kan ademen, wat hersenletsel kan voorkomen. Hij moet er ook voor zorgen dat het slachtoffer rustig blijft tot hij een ziekenhuis bereikt. In de tussentijd moet de EHBO-er voor zijn eigen veiligheid zorgen. Daartoe moet de EHBO'er de levensreddende middelen gebruiken volgens de aanwijzingen van de arts. Ondertussen moet de eerste hulpverlener uit de buurt van het slachtoffer blijven. Indien het slachtoffer hulp wenst, dient de EHBO-er ervoor te zorgen dat het slachtoffer in veiligheid en stilte wordt gebracht.

5. 5. De eerste hulpverlener dient onmiddellijk contact op te nemen met de hoofdarts, die onmiddellijk geraadpleegd dient te worden. De eerstehulpverlener moet de arts tijdelijke instructies geven en het slachtoffer nauwlettend in de gaten houden voordat hij wordt geopereerd.

Laten we nu begrijpen hoe een eerste hulp cursus wordt gegeven. De eerste hulpverlener moet het slachtoffer mondeling voorleggen, dat de persoon bewusteloos is. Vervolgens moet hij de gewonde persoon onder een rustige bedekking vastzetten, zonder evenwel in de nabijheid van het slachtoffer te blijven. Laten we nu begrijpen hoe de eerste hulp wordt verleend.

– De eerstehulpverlener voert een eerstehulpcursus uit die cardiopulmonale reanimatie (CPR) en hartmassage omvat. Daarbij moet hij ervoor zorgen dat vitale functies zoals bloeddruk, polsslag en temperatuur worden gemeten. Een regelmatige controle van deze vitale functies kan een fatale shock voorkomen die zich kan voordoen als de EHBO'er de persoon niet nauwlettend in het oog houdt.

– Ten slotte moet de EHBO'er een actieplan opstellen dat ervoor moet zorgen dat het slachtoffer wordt verzorgd. Dit plan kan bestaan uit reanimatie, ademhaling en bloedsomloop, wondverzorging, pijnbestrijding en defibrillatie. De defibrillator kan worden gebruikt als er een hartaanval is en de EHBO'er denkt dat het slachtoffer een schok moet krijgen.

Nu je deze belangrijke tips hebt gekregen, zou je in staat moeten zijn om een baan in de gezondheidszorg te veroveren.